browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Firmom, które zechcą nas wesprzeć, oferujemy:

 • dostarczenie profesjonalnych materiałów fotograficznych i filmowych z logo firmy z naszej wyprawy, mogące służyć do budowania marki i innych celów reklamowo-marketingowych
 • umieszczenie logo sponsora na sprzęcie, który będzie wykorzystany podczas wyprawy (motocykl, kufry, odzież itp)
 • promocję sponsora w mediach, które objęły naszą wyprawę patronatem
 • promocję sponsora na stronie internetowej wyprawy: logo sponsora, informacje o nim, link do strony internetowej
 • prelekcja dla firmy sponsora ze wspieranej przez niego wyprawy
 • szeroki rozgłos akcji poprzez media lokalne i ogólnopolskie, bądź inne formy reklamy zaproponowane przez sponsora (udział w kampaniach reklamowych sponsora)
 • umieszczenie nazwy sponsora lub produktu w tekście strony i w trakcie wykładów po powrocie

Wszelkie inne formy reklamy będziemy omawiali indywidualnie w zależności od profilu działalności przedsiębiorstwa. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

——

Osobom chcącym bezinteresownie pomóc podajemy konto fundacji, która wspiera nasz pomysł:

 Fundacja im. Kazimierza Nowaka

ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań
NIP: 782-251-64-37

www.kazimierznowak.org

 Konto bankowe:

88 1090 1476 0000 0001 1522 3165
BZWBK XXIII O/Poznań

Wpłata z dopiskiem „dalej się nie da – darowizna”.

 

 

———–

Do tej pory wsparli nas:

image03

Fundacja im. Kazimierza Nowaka

Fundacja powstała  z inicjatywy osób zafascynowanych niezwykłą historią afrykańskiej podróży Kazimierza Nowaka i zaangażowanych od dawna w popularyzację jego dorobku. Pomimo dotychczasowych wysiłków, zarówno naszych jak i wielu innych osób,  postać i dokonania naszego Patrona wciąż nie została należycie upamiętniona i upowszechniona.

Aby nadać naszym wysiłkom większą skuteczność, postanowiliśmy powołać do życia Fundację. Liczymy na to, że nasza instytucja pomoże wszystkim, którzy chcieliby się włączyć w realizację naszej misji.

Chcemy nie tylko pielęgnować pamięć o Kazimierzu Nowaku, ale także inicjować i wspierać działania bliskie ideom tego wielkiego Polaka:

 • aktywność podróżniczą i turystykę rowerową,
 • reportaż,
 • fotografię i film podróżniczy,
 • działania edukacyjne oraz pomocowe dla krajów Trzeciego Świata.